Čo udáva parameter krytia IP?

Parameter krytia IP obecne udáva odolnosť elektrospotrebiča proti vniknutiu cudzieho telesa (napr. prstu, skrutkovača, prachu) a vniknutiu kvapaliny (napr. vody). IP krytie tvorí kód. Jedná sa o dvojciferné označenie. Prvé číslo udáva ochranu pred nebezpečným dotykom a pred vnuknutím cudzích predmetov. Druhé číslo je stupeň krytia pred vnuknutím kvapaliny. Najvyšší stupeň IP ochrany je IP69. Stupeň krytia avšak nijak nezohľadňuje pôsobenie agresívnych prostredí. Ak sú v prostredí kam plánujete inštaláciu agresívne zložky, vždy s nami konzultujte vhodnosť použitia vybraného zariadenia.

 

 IP-65 Krytí

Stupne krytia pred nebezpečným dotykom a vniknutiu cudzích predmetov (prvá číslica)

Stupeň  nebezpečným dotykom  vniknutím cudzích predmetov
IP 0x  bez ochrany  bez ochrany 
IP 1x dlaní veľkých
IP 2x (IPxxB)   prstom malých
IP 3x nástrojom (>2,5 mm) drobných
IP 4x (IPxxD) nástrojom, drôtom (>1 mm) veľmi drobných
IP 5x akoukoľvek pomôckou prachu čiastočne
IP 6x akoukoľvek pomôckou prachu úplne

 

Stupne krytia IP pred vniknutím kvapaliny (druhá číslica)

Stupeň  vniknutím vody (špecifikácia IPX)
IP x0 Bez ochrany
IP x1  Chránené proti kvápajúcej vode 1+0,5 mm za minútu. Jednotka je umiestená vo svojej pracovnej polohe a otáča sa okolo vertikálnej osi. Doba skúšky 10 minút.
IP x2 Chránené proti kvápajúcej vode 3+0,5 mm za minútu, Jednotka je testovaná v 4 pozíciách, naklonených o 15° od normálnej prevádzkovej polohy. Doba skúšky 2,5 minúty na polohu.
IP x3 Chránené proti vodnej triešti. Voda strieka na prístroj v uhle 60° vertikálne, v množstve 10 litrov za minútu a pri tlaku 80–100kN/m2 po dobu najmenej 5 minút.
IP x4 Chránené proti striekajúcej vode. Rovnako ako u IP x3, jen s rozdielom, že voda strieka vo všetkých uhloch.
IP x5  Chránené proti tryskajúcej vode. Voda mieri 6,3 mm tryskou vo všetkých uhloch pri prietoku 12,5 litrov za minútu pri tlaku 30 kN/m2 po dobu najmenej 3 minúty zo vzdialenosti 3 metre.
IP x6 Chránené proti vlnobitiu. Voda mieri 12,5 mm tryskou vo všetkých uhloch pri prietoku 100 litrov za minútu pri tlaku 100 kN/m2 po dobu najmenej 3 minúty zo vzdialenosti 3 metre.
IP x7 Chránené proti ponoreniu do vody. Ponorenie na 30 minút do hĺbky 1 meter.
IP x8 Chránené proti potopeniu do vody. Zariadenie je schopné nepretržitého potopenia do vody za podmienok, ktoré určí výrobca zariadenia.
IP x9  Chránené proti tlakovej vode (WAP)

 

Stupeň krytia v príkladoch

Na nižšie uvedených príkladoch skúsime vysvetliť čo jednotlivé číselné kombinácie znamenajú. Predovšetkým sa zameriavame na Triedu krytia vo vzťahu k svietidlám a elektrozariadeniam.

 

  • Stupeň krytia IP20– Je iba veľmi slabou ochranou pred vniknutím cudzích častíc, proti vlhkosti nie je prístroj chránený vôbec.
  • Stupeň krytia IP44 – Poskytuje základnú ochranu pre použitie zariadenia vo vonkajších priestoroch. Zariadenie je chránené proti striekajúcej vode v množstve 10 litrov za minútu po dobu najmenej 5 minút. Odolnosť proti vniknutiu veľmi jemných predmetov.
  • Stupeň krytia IP65 – Je solídna ochrana pre vlhké prostredie. Ochráni svetelný zdroj alebo elektrozariadenie proti tryskajúcej vode po dobu najmenej 3 minúty zo vzdialenosti 3 metre. Absolútnu odolnosť proti vniknutiu prachu a nebezpečnému dotyku všetkého druhu.
  • Stupeň krytia IP67 – Zaisťuje vodeodolnosť pri ponorení do hĺbky 1 meter po dobu 30 min. Zdroj osvetlenia je chránený aj pred vniknutím prachu a nebezpečným dotykom. Tento stupeň krytia je vhodný pre vonkajšie použitie vrátane zhoršených poveternostných podmienok.
  • Stupeň krytia IP68 – Umožňuje aj dlhšie potopenie zdroja svetla do hĺbky 1 meter. Samozrejmosťou je ochrana proti vniknutiu prachu a nebezpečnému dotyku všetkého druhu. 

Aký stupeň IP krytia zvoliť pri výbere svietidiel a elektro zariadení

Predovšetkým závisí na tom, kde budú svietidlá, ledkové pásiky, LED zdroje alebo ďalšie komponenty používané. Je treba zvážiť či môžu prísť do kontaktu s vlhkosťou, vodou, zvýšenou prašnosťou. Ďalšia možnosť, ktorú je treba vziať do úvahy je či hrozí neodborná manipulácia so zvolenými zdrojmi osvetlenia. Pokiaľ napríklad hrozí, že by so zariadením alebo svietidlami ktokoľvek neodborne manipuloval, či už iba zo zvedavosti alebo za nejakým účelom, odporúčame vždy zvoliť vyššiu triedu krytia pre lepšiu ochranu.